top of page

PRIVACYBELEID & ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 08 / 03 / 2024

Persoonsgegevens die we verzamelen

Uw privacy is belangrijk voor ons! Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (waarvan sommige optioneel) rechtstreeks aan ons door wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier.

Gegevens die wij verzamelen via de website:

Contactgegevens:

 • Voornaam

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om een contract op te stellen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden, promotiemateriaal, mededelingen, of nieuwsbrieven, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door contact op te nemen met het kantoor via e-mail of telefoon.

Hoe lang houden we de persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Alle data wordt opgeslagen in onze CRM- en boekhoudsoftware, Office365 en Mailchimp. Alle draagbare toestellen die uw gegevens bevatten, zijn versleuteld en kunnen op afstand worden gewist.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden alléén aan derden doorgegeven indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande actieve goedkeuring.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

Websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Uw rechten

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Sinaaidorp 55 – 9112 Sinaai
Ons telefoonnummer: +32 478 77 10 18
Ons e-mailadres: info@evaschalckens.be

Cookies

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 08/10/2020 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

1. Introductie

Op onze site, https://www.evaschalckens.be (hierna: “de site”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze site.

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze site goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

5.2 Statistieken cookies

Wij gebruiken statistieken cookies om de beleving voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik van onze site. Wij vragen uw toestemming om statistieken cookies te plaatsen.

5.3 Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende sites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

5.4 Sociale media

Op onze site hebben wij inhoud van Facebook en Pinterest opgenomen om webpagina's te promoten (bijv. "vind ik leuk", "pin") of te delen (bijv. "tweet") op sociale netwerken zoals Facebook en Pinterest. Deze inhoud is ingesloten met code die is afgeleid van Facebook en Pinterest en plaatst cookies. Deze inhoud kan bepaalde informatie opslaan en verwerken voor gepersonaliseerde reclame.

Leest u de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook en Pinterest zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

6. Geplaatste cookies

Facebook

Marketing/Tracking, Functioneel

Consent to service facebook

Google Analytics

Statistieken (anoniem)

Consent to service google-analytics

 

7. Toestemming

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Alle cookies’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en dit Cookiebeleid. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze site dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

7.1 Beheer uw cookie toestemming

 

Functionele cookiesAltijd actief

StatistiekenStatistieken

Marketing cookiesMarketing cookies

8. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze site.

9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.

 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan dit Cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Eva Schalckens
Sinaaidorp 55, 9112 Sinaai
België
Website: https://www.evaschalckens.be
Email: info@evaschalckens.be
Telefoonnummer: +32 478 77 10 18

ALGEMENE VOORWAARDEN van eenmanszaak EVA SCHALCKENS, gevestigd te Sinaai

Versie geldig vanaf 9/04/2024

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Verkoper: Eva Schalckens

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de verkoper en de consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

Consument: ieder natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en ieder rechtspersoon, aan wie de verkoper een aanbieding of een prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie de verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper

 

Naam: Eva Schalckens

 

Vestigings- & bezoekadres: Sinaaidorp 55 – 9112 Sinaai

 

E-mailadres: info@evaschalckens.be

Telefoonnummer: +32 478 77 10 18

Btw-identificatienummer: BE0848 934 892

 

 

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, en koop-verkoop van Producten/Diensten tussen de Verkoper en de Consument.

2.   De Verkoper stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website www.evaschalckens.be

3.   De Consument erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Consument, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Verkoper en de Consument.

4.   De Verkoper behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op voormelde website. Elke bestelling die de Consument plaatst na de publicatie door de Verkoper van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Consument met de laatst gepubliceerde versie.

5.   Indien de Verkoper gedurende korte of langere tijd en al dan niet impliciet afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden heeft toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

 

 

Artikel 4 – Aanbod en prijzen

 

1.   Indien een offerte of enig ander aanbod vanwege de Verkoper een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

2.   De offerte of enig ander aanbod vanwege de Verkoper bevat zodanige informatie, dat het voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

3.   Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door de Verkoper medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Producten/Diensten steeds in euro (€) en inclusief BTW, maar exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten, tenzij specifiek vermeld.

4.   De Verkoper is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten. De Consument kan geen rechten ontlenen aan onrechtmatige prijsinformatie. Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door de Verkoper altijd worden gecorrigeerd. Indien de consument evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat de verkoper de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

 

5.   De Verkoper heeft het recht de prijs van de Producten/Diensten te verhogen.

6.   De consument kan geen aanspraak maken op een korting bij contante betaling.

 

 

Artikel 5 – Overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de overeenkomst door de consument worden ontbonden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de verkoper voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. Op grond van het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand), kan de verkoper zich op de hoogte laten stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Op basis van dit onderzoek is de verkoper gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de verkoper voor hem bindend.

 6. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door de verkoper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 – Levering & retourbeleid

 

1.   De Verkoper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoering van de bestellingen.

2.   De levering aan de Consument vindt plaats op het ogenblik dat de Producten/Diensten ter beschikking worden gesteld aan de Consument op het door haar/hem opgegeven adres dan wel op enige andere plaats voorafgaandelijk overeengekomen door de Verkoper en de Consument. Op dat ogenblik gaat dus ook het risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Consument.

 

       Alle bestellingen die op maat van de Consument of op vraag van de Consument speciaal voor haar/hem gemaakt worden kunnen niet worden teruggestuurd of teruggebracht. De consument kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar de Verkoper: info@evaschalckens.be of per telefoon +32 478 771018. Indien de levering reeds is voorbereid of uitgevoerd kan deze niet meer ontbonden worden.

 

      Bij de aankoop van reeds gemaakte en afgewerkte producten uit de webshop of het atelier, heeft de consument de mogelijkheid zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen indien het een koop op afstand betreft. De Producten dienen ONGEBRUIKT en vrij van parfum of andere geuren en in de ORIGENELE verpakking te worden teruggestuurd naar Eva Schalckens – Sinaaidorp 55 9112 Sinaai. De kosten van het retourneren zijn geheel voor de rekening van de Consument.

 

 

 

 

Artikel 7 – Factuur en betaling

 

1.   De betaling door de Consument aan de Verkoper voor de aankoop van een of meerdere Producten/Diensten geschiedt als volgt:

a.   op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst, brengt de Verkoper het totaal verschuldigd factuurbedrag in rekening.  Dit bedrag is op dat ogenblik onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar door de Klant.
 

b.   bij bestellingen geplaatst door de Consument voor een Product/Dienst op maat in het atelier wordt een voorschotbedrag van 50% van de totale kostprijs verrekend. Het resterende bedrag wordt betaald door de Consument bij de afhaling van de bestelling.

 

2.   Elke factuur van de Verkoper aan de Consument vermeldt minstens het factuurnummer, de aankoopprijs van de Producten/Diensten en het toepasselijke BTW-tarief.

3.   Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van de Verkoper met IBAN nr. BE97 8916 7409 5749.

4.   In geval van laattijdige betaling door de Consument, zijn nalatigheidsinteresten verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsinteresten beginnen van rechtswege te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 15% per jaar en wordt gerekend tot op de dag der algehele betaling van de hoofdsom.

5.   In geval van laattijdige betaling door de Consument, is de Verkoper tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de openstaande factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de Verkoper gedragen kosten.

6.   In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van €50,00.

7.   Een betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

8. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

9.   Elke betaling zal worden toegerekend op de oudste openstaande factuur en de toegepaste aanmaningskosten ongeacht de vermelding bij de betaling.

 

 

Artikel 8 – Conformiteit van de Producten

 

1.   De Verkoper verbindt er zich toe de bestelde Producten/Diensten te leveren vrij van gebreken.

2.   Indien de Producten/Diensten om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelling van de Consument, of gebreken zouden vertonen, dient de Consument de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de tien werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de Consument wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. De bewijslast van voormeld schriftelijk en tijdig protest ligt uitsluitend bij de Klant.

3.   Er is geen sprake van een gebrek aan overeenstemming en/of enig ander gebrek in de zin van dit artikel indien (i) het gebrek het gevolg is van ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant, of (ii) de Consument voorafgaand aan de levering op de hoogte was van dit gebrek of daarvan redelijkerwijze op de hoogte had moeten zijn, en daar niettemin heeft mee ingestemd.

4.   De Verkoper is niet gehouden de Consument te vrijwaren voor verborgen gebreken die zij niet kende. De Verkoper wordt echter geacht de gebreken te kennen waarmee de Producten behept zouden zijn, tenzij zij bewijst dat zij er geen kennis van had en evenmin redelijkerwijze van kon hebben.

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 

 1. De Verkoper zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de Verkoper, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Verkoper, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde producten en/of diensten.

 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van de Verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de Verkoper hiervoor verzekerd is.

 5. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. Ook kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

 6. In het geval de Verkoper de afgesproken online diensten en/of producten niet kan leveren, is zij niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende (online) diensten het gevolg is van een aan de Verkoper toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van de Verkoper lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van de Verkoper en haar telecommunicatieleverancier. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de Verkoper, zodat de Verkoper ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.

 7. De Verkoper is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van zijn website afhankelijk van haar providers. De Verkoper zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot zijn website en/of het gebruik van zijn website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel de Verkoper hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van zijn website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.

 8. De Verkoper heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal de Verkoper de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden.

 9. De Consument vrijwaart de Verkoper van aanspraken van derden.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 

In afwijking van artikel 1583 van het B.W. blijft het verkochte goed het eigendom van de

verkoper zolang de totale prijs door de koper niet werd betaald.

 

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Artikel 9

 

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn kunnen worden voorgelegd aan de rechter, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

 2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Verkoper en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Belgische Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin de Verkoper is gevestigd.

 3. In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen Verkoper en Consument in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

bottom of page